WERKWIJZE - OPDRACHTGEVERS

Ritmeester Personeelsdiensten B.V.
  – Werkwijze en Tarieven 2015 -    

Hieronder vindt u de korte uitleg van onze werkwijze en tarieven.
De kandidaten die door Ritmeester Personeelsdiensten B.V. worden voorgesteld (door middel van een CV met motiverend schrijven), hebben een gedegen sollicitatieprocedure doorlopen. Wij nodigen de geschikte kandidaten persoonlijk uit bij ons op kantoor. Indien wenselijk kunnen wij ook telefonisch intake gesprekken voeren met onze kandidaten.

Wij bieden in onze personele dienstverlening 3 vormen aan:

1. Uitzending & 2. Detachering
De uitzendkracht kan maximaal 3300 werkuren (2 jaar) door ons uitgezonden worden. Na deze gewerkte uren is overname kosteloos en kunt u de kandidaat bij gebleken geschiktheid een arbeidscontract aanbieden. Met deze vorm kunt u kijken of de gekozen kandidaat/uitzendkracht goed bij uw bedrijf past.

Bij detachering staat de kandidaat op contract bij Ritmeester Personeelsdiensten B.V.  De medewerker word uitgezonden voor een nader door u te bepalen tijdelijke periode binnen uw onderneming. Dit is op tijdelijke basis met 1 bepaald project. De medewerker kan wel worden overgenomen tegen vergoeding.

Met beide vormen is de kandidaat bij ons in loondienst, bij detachering weet de medewerker dat hij op tijdelijke basis voor u werkt, via uitzending weet de uitzendkracht dat hij in de proefperiode zit voor een mogelijke indienst treding bij u als werkgever. U bent in beide gevallen niet verplicht tot overname.

Wij zorgen voor een 4-wekelijkse verloning, betalen de medewerker eventueel door bij ziekte en vakantie. Tevens dragen wij de diverse sociale en fiscale premies af. U kunt zelf kiezen, hoeveel uur per week onze kandidaat voor u moet werken. Wij factureren wekelijks de gewerkte uren (ALL-IN tarief) en al de genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Alle gemaakte afspraken komen overzichtelijk in een opdrachtbevestiging te staan.

3. Werving & Selectie
Voor deze vorm, nemen wij u het wervingsproces uit handen van (vacature advies tot eerste werkdag). Bij deze vorm biedt u de kandidaat zelf een arbeidscontract aan. U verloont de werknemer en u bent verantwoordelijk voor de juridische en administratieve afhandelingen. Indien u voor het eerst een W&S opdracht geeft aan ons bureau, geven wij een zogenoemde ‘nieuwe klanten’ korting. Bel ons voor meer informatie!

Als u een werving en selectie aanvraag bij ons aanmeldt, stellen wij de zogenoemde ‘opdracht tot dienstverlening’ op. Deze zal door Ritmeester Personeelsdiensten per e-mail opgesteld en verstuurd worden. Dit is tevens het plan van aanpak, waarbij de gemaakte afspraken met u bevestigd worden.

Ongetwijfeld heeft u naar aanleiding van onze werkwijze en tarieven nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan op 078-6818568 of stuur een e-mail naar stephan@ritmeester-bv.nl    


Met vriendelijke groeten,


Ritmeester Personeelsdiensten B.V.   
Stephan Kamerling 

Klik hier om terug te gaan