DISCLAIMER

DISCLAIMER Ritmeester Personeelsdiensten B.V.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht (alsmede bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, zonder toestemming van de afzender, is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Mocht dit e-mail bericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen en het originele bericht te vernietigen. Ritmeester Personeelsdiensten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tengevolge van virussen, bekend worden van gegevens of enige andere schade, hoe dan ook ontstaan in verband met het gebruik van e-mail als communicatiemiddel. Wij behandelen uw e-mail bericht vertrouwelijk en onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar voor u als bedrijf.

2015

Klik hier om terug te gaan